Aerobic
BMX Cross country
BMX Cyklistika
BMX Hokejbal
BMX Karate
BMX
ODDÍL KARATE

Informace  Fotky SEBEOBRANA

Zpráva oddílu karate TJ Kovo za rok 2011

V roce 2011 měl oddíl celkem 229 členů, rozdělených do 5 tréninkových skupin.
1. skupina karate - dle pravidel ČSKe
2. skupina Full contact dle pravidel Českého svazu Full contactu
3. skupina Shikon - dle pravidel Českého svazu Shikonu
4. skupina tradiční karate - dle pravidel ČATk
5. skupina sebeobrana, kde byla aplikována výuka sebeobrany se zařazením dalších výukových technik jako je Taichi, Aikido, Kendo a klasická sebeobrana


Výuku zajišťovali trenéři s odpovědnou kvalifikací trenérských licencí národních svazů, mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat:
Ondřej Musil, reprezentační trenér ČSKe, držitel 6. danu
Martin Nožička, reprezentační trenér svazu Shikon
Karel Strnad, držitel 5. danu a reprezentační trenér JKA
Svoboda Slavomír, držitel 3. danu, zkušební komisař ČSKe
A řada dalších trenérů, kteří se zodpovědně věnovali přípravě našich závodníků na soutěže.


Příspěvky do oddílů jsou placeny pro rok 2012 třemi způsoby:
1) Příspěvek TJ Kova 400,- Kč
2) Členský příspěvek do oddílu 100,- Kč
3) Příspěvky závodníků a účastníků soustředění a seminářů dle aktuálního sazebníku od 1.500,- Kč do 5.000,- Kč na osobu


V letošním roce opět předpokládáme uspořádání jednoho z nejvýznamnějších soustředění v karate v ČR pro všechny věkové kategorie, které se pořádá pod názvem Jizerka 2012. V loňském roce se tohoto soustředění zúčastnilo více jak 300 účastníků. Vzhledem k omezeným prostorám v tělocvičně TJ Kovo hledáme i nadále za vhodných finančních podmínek další tréninkové prostory.

Věřím, že rok 2011 přinesl našim sportovcům příjemné zážitky při tréninku a dobrý pocit při účasti na závodech. Případní zájemci o přihlášení se do náborových akcí se mohou informovat v sekretariátu TJ Kovo, kde jim bude poskytnuta informace dle jejich zaměření na příslušného trenéra a zároveň informace o probíhajících termínech a místech.

Předseda oddílu

V Praze, dne 29.2.2012Zpráva sportovního oddílu karate TJ KOVO

Náš oddíl měl v loňském roce celkem pět hlavních úkolů:
1) zajistit nejkvalitnější trenéry
2) účast v nejvyšších republikových soutěžích s medailovým ziskem
3) nábor mládeže a zajištění kvalitních trenérů k mládeži
4) zajistit kvalitní soustředění v zahraničí
5) vypracovat atraktivní plán oddílu, který by nejen přilákal nové zájemce, ale
     především je udržel.

1) Zajištění kvalitních trenérů
V loňské sezóně jsme se zaměřili především na získání kvalitních trenérů, kteří budou zárukou vysokých sportovních výkonů, které budou příkladem pro mládež. Náš úkol bylo zajistit trenéry, kteří mají zkušenosti s nejvyššími sportovními soutěžemi v České republice a mají za sebou řadu významných úspěchů. Proto jsme oslovili trenéry, jako jsou ing. Musil, ing. Strnad a další trenéry, kteří vychovali řadu mistrů republiky a representantů. Oba naši hlavní trenéři patří nejen k republikové špičce, ale i světové. Podařilo se nám celkem získat kádr osmi trenérů, kteří nám přislíbili spolupráci, a protože jsme začínající oddíl a veškeré náklady si hradí závodníci sami, jsme rádi, že tito trenéři nám nabídli pomoc bezúplatně, tedy zdarma.

2) Účast v nejvyšších republikových soutěžích s medailovým ziskem
Probojovali jsme se do nejvyšších národních soutěžích  jak družstev tak jednotlivců, kde jsme získali několik medailí. A nutno podotknout, že i kouč týmu, který se závodníky objížděl všechny soutěže, také sám startoval, něco jako hrající kapitán a i on získal medailové umístění. Celý tým perfektně připravil zkušený trenér ing. Strnad bez jakéhokoli nároku na odměnu. Je to příkladný přístup jak starší a zkušenější by měli především ve sportu nezištně pomáhat mládeži. Neuvádíme všechny získané medaile, neboť věříme, že i ostatní oddíly měli řadu úspěchů. Ale zdůrazníme spíše cestu, jak jsme se k nim dostali.

3) Nábor mládeže a zajištění kvalitních trenérů k mládeži
Dobrou propagací naší závodní činnosti a vhodným programem reklamy (jako je například vylepování reklamních letáčků v autobusech, které jezdí kolem naších tělocvičen, internetovou poštou do základních škol a učilišť, jednání s vedením školy a řadou dalších propagacích, kterou každý kdo chce získat mládež musí absolvovat) se nám podařilo získat více jak sto nových sportovců, kteří pravidelně trénují pod vedením našich trenérů. Úkolem našeho oddílu je mít co nejširší členskou základu, aby naši trenéři měli z čeho vybírat na mistrovské soutěže.

4) Zajistit kvalitní soustředění v zahraničí
V rámci zahraničních soustředění, které jsou tolik žádané, jsme především museli vyřešit stránku ekonomickou. A to stanovit různou výši příspěvků členům oddílu podle toho jak se podílejí na čerpání finančních prostředků. Díky velké členské základně jsme mohli z členských příspěvků přispět na činnost závodníkům oddílu a to jak na soustředění, tak na samotnou činnost. Oddílové příspěvky jsme rozdělili do tří kategorií:
   a) základní aktivní člen: 500 Kč,
   b) aktivní člen s účastí na závodní činnosti: 2500 - 3500 Kč,
   c) aktivní člen se závodní činností a  účastí na doplňkových programech: zde byl 330 000 Kč
       a věcné plnění v částce přesahující 500 000 Kč. Učíme mladé závodníky nejen dobře
       sportovat, ale od začátku se i podílet na získávání finančních zdrojů a především
       sportovní etice a skromnosti.

5) Vypracovat atraktivní plán oddílu, který by nejen přilákal nové zájemce, ale především je udržel
V dnešní době je velmi složité získávat nové členy, neboť nabídka sportovního vyžití především v Praze je veliká a obstát  v konkurenci znamená přijít s novým nebo zajímavým nápadem. Náš programový vedoucí, který má na starosti každoroční plán činnosti předložil atraktivní program, který se nám v loňském roce osvědčil a díky kterému nám v letošním roce lidé neubývají, ale naopak přibývají neboť nejlepší reklamou je samotný nadšený a spokojený člen, který činnost jednoty prezentuje takovým způsobem, že jeho kolegové v zaměstnání tak trochu závidí a nakonec ho požádají, aby do jednoty mohli vstoupit také. Proto jsme založili tři samostatné programy pro atraktivní vyžití členů, protože ne každý člen se stane dobrým závodníkem a nebo si vybojuje účast na nejvyšších soutěží. Z praxe víme, že ne více jak deseti procentům členů se podaří probojovat se na mistrovství republiky. V našem oddíle loni startovaly dvě družstva o počtu celkem 12 lidí včetně náhradníků. Lidé do oddílu přicházejí při krátké době je jednostrannost konkrétního sportu omrzí a přecházejí do jiného oddílu za jiným sportem, proto jsme zatraktivnili naší činnost a otevřeli jsem rekreační oddíl pro potápěče, střelce, jachtaře a výuku specielních druhů sebeobrany s návazností na vojenské způsoby výcviku.  Naši členové získali v loňském roce víc jak patnáct kvalifikací pro potápěče, čtyřem se podařilo získat kapitánské zkoušky na námořní plavbu a licenci střeleckých instruktorů. Tento program se nám velmi osvědčil a můžeme s jistotou říci, že již v letošním roce máme nejen tyto programy naplněné, ale bohužel zájemců je více než jsme schopni uspokojit a proto i děláme v letošním roce výběr a do těchto programů jsou naši členové vybíráni podle přísných kritérií a jedno z nich je výše získaní sponzoringu nebo reklamy.o možno hradit částku přímo a nebo zajistit si sponzora ve výši minimálně 20000 Kč a to jak v oblasti finančního plnění tak věcného plnění. Například jeden závodník zajistil autodopravce pro celý tým na celý rok zdarma, což bylo přibližně v cenně cca 100 000 Kč. Podobným způsobem byli zajišťovány soustředění v zahraničí, oblékání závodníků a jiné. V každém věcném plnění bylo vždy ohodnoceno, tak aby příspěvek jednotlivých závodníků byl srovnatelný. Tuto činnost měla na starosti hospodářka oddílu Veronika Horilová a musíme říct, že to byl jeden z nejtěžších úkolů v daném roce. Celkové finanční plnění bylo ve výši+420 274 774 270
+420 274 817 860


tjkovo@seznam.cz
tjkovoucetni@seznam.cz
Zpět

Created by MEDIA MARKETING s.r.o. & JMJ Design Studio s.r.o.